Antikvariát Čejka

Univerzita Karlova a další

Informace ke knihám: Zobrazit vše, Skrýt vše


   Název ⇩ Autor Cena
Acta Univ. Carol.; Philologica 5 . 150 Kč Koupit
Rok:1970
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4
Acta Universitatis Carolinae, roč. XXVI, č. 2 . 200 Kč Koupit
Rok:1986
Stav:1
Vydavatel:UK
Pozn.:  brož.
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis V/ 1-2 . 400 Kč Koupit
Rok:1964
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XII/ 1-2 . 300 Kč Koupit
Rok:1972
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XIII/ 1-2 . 400 Kč Koupit
Rok:1973
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XIV/ 1-2 . 300 Kč Koupit
Rok:1974
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XVI/1 . 200 Kč Koupit
Rok:1976
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XX/ 1 . 200 Kč Koupit
Rok:1980
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis XXI/ 1 . 300 Kč Koupit
Rok:1981
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 1/ Graecolatina Pragensia VI . 200 Kč Koupit
Rok:1974
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 1/ Romanistica Pragensia VIII . 200 Kč Koupit
Rok:1973
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 3/ Prague Studies in English XIII . 200 Kč Koupit
Rok:1969
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 3/ Prague Studies in English XIV . 200 Kč Koupit
Rok:1971
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 3/ Prague Studies in English XV . 200 Kč Koupit
Rok:1973
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Acta Univesitatis Carolinae: Philologica 3/ Prague Studies in English XVI . 200 Kč Koupit
Rok:1975
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
AUC; Philologica 1 . 150 Kč Koupit
Rok:1971
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4
AUC; Philologica 2 . 150 Kč Koupit
Rok:1974
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4
AUC; Philologica 2 . 140 Kč Koupit
Rok:1969
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4
AUC; Pholologica 1 . 150 Kč Koupit
Rok:1971
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4
České Vysoké Učení Technické . 250 Kč Koupit
Rok:1948
Stav:
Vydavatel:ČVUT
Pozn.:  A 4,nečísl.
Čtení o Universitě Karlově HAVRÁNEK Jan 120 Kč Koupit
Rok:1976
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.: 
ČVUT - Studijní předpisy . 130 Kč Koupit
Rok:1933
Stav:
Vydavatel:ČVUT
Pozn.: 
Dějiny University olomoucké NEŠPOR Václav 280 Kč Koupit
Rok:1947
Stav:1-
Vydavatel:Olomouc
Pozn.:  brož.
Demokratizaceuniverzit a křesťanská kultura LOBKOWITZ Mikuláš 70 Kč Koupit
Rok:1991
Stav:
Vydavatel:Omnipress
Pozn.: 
Inaugurace rektorů NAVRÁTIL Bohumil 180 Kč Koupit
Rok:1928
Stav:
Vydavatel:MU v Brně
Pozn.: 
Inaugurace rektorů MU . 400 Kč Koupit
Rok:1930
Stav:
Vydavatel:MU
Pozn.: 
Insignie, medaile, taláry Univerzity Karlovy HERBER Otto 150 Kč Koupit
Rok:1987
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.: 
Kapitoly o právních dějinách Karlovy university VANĚČEK Václav 230 Kč Koupit
Rok:1934
Stav:1
Vydavatel:Všehrd
Pozn.:  brož.
Karlova universita 1348 - 1948 ODLOŽILÍK Otokar 100 Kč Koupit
Rok:1948
Stav:
Vydavatel:.
Pozn.: 
Karlova Universita vždy jen naše VOJTÍŠEK Václav 200 Kč Koupit
Rok:1946
Stav:
Vydavatel:A. Píša
Pozn.: 
Manuál rektora UK II.díl BERÁNEK Karel 160 Kč Koupit
Rok:1981
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4
Mecenáši Karlovy university KAMPANUS Jan 200 Kč Koupit
Rok:1949
Stav:1
Vydavatel:
Pozn.:  orig.braž.
Mistr Dybin, rétor doby Karlovy DOSKOČIL Karel 140 Kč Koupit
Rok:1948
Stav:2
Vydavatel:ZČZA
Pozn.:  brož.
Petite histoire de l´Université Charles BERÁNKOVÁ Eva 150 Kč Koupit
Rok:2002
Stav:
Vydavatel:MK ČR
Pozn.:  franc.
Příspěvky k dějinám UK . 130 Kč Koupit
Rok:1969
Stav:1
Vydavatel:UK
Pozn.:  briož., č.X/2
Program Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství při ČVUT . 180 Kč Koupit
Rok:1932
Stav:1-
Vydavatel:ČVUT
Pozn.:  brož.
Program na školní rok 1935/36 . 200 Kč Koupit
Rok:1935
Stav:1
Vydavatel:ČVUT
Pozn.:  brož.
Program na školní rok 1946-7 ČVUT 200 Kč Koupit
Rok:1946
Stav:1
Vydavatel:ČVUT
Pozn.:  brož.
Seznam osob a ústavů Karlovy university 1930-31 . 200 Kč Koupit
Rok:1930
Stav:1-
Vydavatel:UK
Pozn.:  A4 brož.
Sozna osób a ústavou taktiež štátnych skušobných komisií 1935-36 / Soznam Prednášok v zimnom semestre 1935-36 . 300 Kč Koupit
Rok:1935
Stav:
Vydavatel:Univ. Komens.
Pozn.: 
Soznam prednášok na Univerzite Komenského v Bratislavě 1934-35 . 100 Kč Koupit
Rok:1935
Stav:1
Vydavatel:AS UK v B.
Pozn.:  brož.
Studijní předpisy pro ČVUT . 100 Kč Koupit
Rok:1931
Stav:1
Vydavatel:ČVUT
Pozn.:  brož.
The Founding of the Charles University of Prague KOP František 140 Kč Koupit
Rok:1947
Stav:
Vydavatel:UK
Pozn.: 
Universita Karlova v Praze v roce 1930-31 . 150 Kč Koupit
Rok:1932
Stav:
Vydavatel:.
Pozn.: 
Universitas Carolina . 100 Kč Koupit
Rok:1934
Stav:1
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4 brož.
Universitas Carolina Pragensis ŠTEMBERKOVÁ Marie 100 Kč Koupit
Rok:1995
Stav:1
Vydavatel:Karolinum
Pozn.:  brož.
Univerzitní slavnost v Karolinu: imatrikulace, promoce, sponse . 80 Kč Koupit
Rok:1991
Stav:1
Vydavatel:UK
Pozn.:  A 4, brož.
Vytěsněná elita HLAVÁČEK Petr, RADOVANOVIČ Dušan 100 Kč Koupit
Rok:2012
Stav:1
Vydavatel:FF UK
Pozn.:  A 6
Založení University Karlovy v Praze KOP František 100 Kč Koupit
Rok:1939
Stav:
Vydavatel:Vlast
Pozn.:  A 4
Založení university Karlovy v Praze KOP František 120 Kč Koupit
Rok:1945
Stav:1
Vydavatel:Atlas
Pozn.:  A 4